Personlig Assistans – Stöd på ditt sätt!


Personlig Assistans i hela Sverige


Frösunda erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi vet att alla är unika. Därför erbjuder vi personlig assistans som ska passa dig och det du behöver. Antingen vill du att vi tar ett helhetsansvar eller så vill du sköta den personliga assistansen mer självständigt.

Läs mer

LSS- Vi hjälper dig


Vill du veta om du har rätt till personlig assistans? Ska du ansöka för första gången? Har du fått avslag på ett beslut eller väntar du på beslut? Vi har över 20 års erfarenhet inom personlig assistans och våra jurister och sakkunniga har expertkompetens inom lagstiftningen. Vi stödjer dig som kund kostnadsfritt i den juridiska processen.

Läs mer